logo

נגישות

כפר המכביה, הפרוס על 80 דונם וכולל את השטחים הציבוריים, המלון, מרכז הכנסים ומועדון הספורט –מונגש לעיוורים ולקויי ראיה:

ההנגשה מתבצעת באמצעות אפליקציית RightHear:

האפליקציה מאושרת ע"י משרד המשפטים נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות